SAKOV

Beurse

Beurse

SAKOV – Studiebeurse vir studie in Orrel- en Kerkmusiek

Laai af >> SAKOV Studiebeursbrosjure en Aansoekvorm – 2021

Die Suider-Afrikaanse Kerk- en Konsertorrelistevereniging (SAKOV) stel hiermee die SAKOV-STUDIEBEURSE vir verdienstelike studie in orrel, orrelbou en kerkmusiek vir 2021 bekend.

Die beurse het ten doel om finansiële ondersteuning te bied om die bevordering van die gehalte van orrelspel, orrelstudie, orrelbou en navorsing op die gebied van Kerkmusiek in Suider-Afrika te stimuleer.

Die volgende beurse is beskikbaar:

Orrelstudie

  • Nagraadse studiebeurse: Doktoraal, Magister en/of Honneurs
  • Voorgraadse studiebeurse: Hoofinstrument, Tweede-instrument en/of Nie-graaddoeleindes
  • Studiebeurse vir skoliere
  • Studiebeurse vir kerkorreliste

Kerkmusiek (Akademies)

  • Nagraadse studiebeurs: Doktoraal, Magister en/of Honneurs

Orrelbou/-stem

  • Opleidingsbeurse

Reisbeurse

  • Reisbeurse (vir praktiese deelname OF vir akademiese kerkmusiek) wat aangewend moet word vir reiskoste, verblyfkoste en inskrywingsfooie vir die bywoning van en deelname aan ‘n oorsese orrel- of kerkmusiekkursus/-simposium/-kongres.
  • ‘n Reisbeurs aan orrelbou-/stem-vakleerlinge vir die bywoning en deelname aan ‘n oorsese kursus/simposium/kongres.

Die sluitingsdatum vir 2021 aansoeke is 30 Junie 2021. Vir volle inligting en om aansoek te doen, laai asseblief die 2021 beursbrosjure af.