SAKOV

SAKOV Logo 2021

Lidmaatskap

Lidmaatskap

Lidmaatskap is oop vir alle persone wat voltydse of tydelike (aflos) orrelposte beklee of beklee het, asook alle persone (nie-orreliste) of liggame (byvoorbeeld kerkrade, kore of verenigings) wie se belangstelling uitgaan na orrel- en kerkmusiek. Alle persone wat SAKOV se doelstellings, soos vervat in die Grondwet, ondersteun, word uitgenooi om by die vereniging aan te sluit.

Ledegeld (2024)

R550  per jaar
NB:  Daar word nie meer gedrukte weergawes van Vir die Musiekleier of die Nuusbrief uitgestuur nie.  Dit sal elektronies aan lede versprei word.  Ledegelde sluit ook hul streekvergadering in vir 2024, maar nie die Algemene Jaarvergadering nie. 

Aansluitingsvorm

Om by SAKOV aan te sluit, voltooi die aansluitingsvorm (2024) en e-pos dit saam met die betalingsbewys aan info@sakov.co.za.

Lidmaatskaphernuwing

Kliek hier om die 2024 lidmaatskaphernuwing af te laai.

SAKOV Bankbesonderhede

Rekeningnaam: SAKOV
Bank: ABSA
Takkode: 632005
Tjekrekeningnommer: 0290 810 574
Verwysingsnommer: Voorletters en van