SAKOV

SAKOV Logo 2021

Wie Is Ons?

Wie Is Ons?

Die Suider-Afrikaanse Kerk- en Konsertorrelistevereniging (SAKOV) bevorder musiek-, liturgiese en orrelboupraktyke in Suidelike Afrika deur kerk- en konsertorreliste, predikante, musiekgroepe, kerkrade en orrelbouers te ondersteun om funksionele, relevante en geïnspireerde diens te lewer.

SAKOV is op 10 Mei 1980 gestig en sedertdien publiseer hul jaarliks ‘n geakkrediteerde vaktydskrif, Vir die Musiekleier / To the Director of Music, sowel as Nuusbriewe twee keer per jaar.

Skolingskursusse word jaarliks in die onderskeie SAKOV-streke in Suid-Afrika en Namibië aangebied, en spesiale projekte soos publikasies en opnames word onderneem. SAKOV-lede word blootgestel aan die nuutste inligting en nuus ten opsigte van orrelmusiek.

Met ongeveer 500 lede is SAKOV ‘n tuiste vir alle orreliste en orrelmusiekliefhebbers!

Uitvoerende Komitee

Prof. Gideon Els

Voorsitter
T: 083 630 2714 (S)
E: chair@sakov.co.za

Dr. Isabelle van Rensburg

Onder-Voorsitter
T: 084 516 9551 (S)
E: vice@sakov.co.za

Mnr. Johann Enslin

Sekretaris
T: 074 359 8069 (S)
E: info@sakov.co.za

Me. Anneli Roux

Tesourier
Postnet Suite 011 - Privaatsak X21
Queenswood 0121

T: 083 447 2245 (S)
T: 086 646 9015 (F)
E: sakov.tesourier@gmail.com

Prof. Theo Van Wyk

GEKOÖPTEERDE LID: KONSERVATORIUM
T: 072 088 2964 (S)
T: 012 420 2602 (W)
E: theodore.vanwyk@up.ac.za
Werner_Hurter

Mnr. Werner Hurter

GEKOÖPTEERDE LID: PYPORRELSPESIALIS
T: 079 029 0396 (S)
E: werner@pyporrels.co.za

Prof. Mario Nell

GEKOÖPTEERDE LID: KONSERVATORIUM & SKAKELING
T: 082 852 4536 (S)
E: marionell2@gmail.com

Mnr. Marnus Greyling

GEKOÖPTEERDE LID: BUITELAND
T: 071 674 3694 (S)
E: greylingthemanny@gmail.com
Andrea

Dr. Andrea Kayser-Mitas

GEKOÖPTEERDE LID: JEUG-UITREIKPROGRAM
T: 076 972 0057
E: akaysermitas@gmail.com

Streeksverteenwoordigers

Pieter_van_der_Berg

Mnr. Pieter van den Berg

Pretoria
T: 072 041 3954 (S)
E: orrelpieter@yahoo.com

Mev. Isabel Kruger

Vrystaat
T: 082 042 3359 (S)
E: stepbyfaithm@gmail.com
Devandre2

Dr. Devandré Boonzaaier

Wes-Kaap
T: 076 866 9757 (S)
E: devandre.boonzaaier@gmail.com

Mev. Ebbie Becker

NAMIBIË
T: +264 81 207 7810
E: richardc@iway.na

Mev. Daniella Pretorius

Johannesburg
T: 082 325 6366
E: danprett@gmail.com

Mnr. Werner Retief

Johannesburg
T: 083 660 2810
E: wcretief@gmail.com

Mev. Renchia Venter

LIMPOPO
T: 072 634 3442 (S)
E: Renchia.grobbelaar@gmail.com

Mnr. Hannes Visagie

Noordwes & Vaaldriehoek

Mnr. Romano Jonathan

Oos-Kaap
T: 072 942 0591 (S)
E: romanoa.jonathan@gmail.com

Mnr. John Mulhatton

KZN
T: 076 380 3663 (S)
E: mulhatton@gmail.com
Carel-Venter

Mnr. Carel Venter

Mpumulanga
T: 083 556 9554 (S)
E: carel.venter@up.ac.za
Hyran1

Mnr. Hyron Motha

Suid-Kaap
T: 082 702 2924 (S)
E: hyran.hm@gmail.com

Redakteurs

Prof. Gideon Els

Redakteur: Vir die Musiekleier
T: 083-6302741 (S)
E: deonels@mweb.co.za

Mnr. Eon Malan

Redakteur: Sosiale Media & Nuusbrief

Mnr. Johann Enslin

Redakteur: Webtuiste
T: 074 359 8069 (S)
E: info@sakov.co.za

Administrasie

Mev. Marie-Carine Jordaan

Administratiewe beampte
T: 082 930 3815 (S)
F: 051 447 2202 (F)
E: sakov@jlj.co.za

Erelede

Erelidmaatskap

SAKOV-lede wie se aktiwiteite, na die mening van die Uitvoerende Komitee en Bestuur, van die vereniging, in ‘n besondere mate bygedra het tot die bevordering van kerkmusiek in Suider-Afrika, mag as erelede verkies word. Erelede word verkies by wyse van ‘n amptelike skriftelike benoeming deur ‘n SAKOV-lid en sekondant. Sodanige benoeming word tesame met die aanbeveling van die Uitvoerende Komitee aan die Algemene Jaarvergadering voorgelê. ‘n Erelid se nominasie word tydens die Algemene Jaarvergadering deur ‘n gewone meerderheidstem bevestig en gesekondeer.

 • Ds. Johannes Bingle†
 • Prof. Gawie Cillié†
 • Mev. Barbara Louw†
 • Mnr. Pieter van der Westhuizen†
 • Mnr. Arie van Namen†
 • Mnr. Roelof Temmingh†
 • Dr. Louwrens Strydom†
 • Prof. Albert Troskie
 • Mej. Susan Engelbrecht†
 • Prof. Henk Temmingh
 • Dr. Driekie Jankowitz†
 • Prof. Chris Lamprecht
 • Prof. Gerrit Olivier†
 • Prof. Wim Viljoen
 • Prof. Daleen Kruger
 • Mev. Margaret van der Vegt
 • Mnr. Bouwer van Rooyen
 • Prof. Stephanus Zondagh†
 • Prof. Deon Lamprecht†
 • Ds. Cassie Carstens†
 • Dr. Barry Smith
 • Ds. Jacques Louw
 • Mnr. Richard Cock
 • Me. Anna Bobbert†

Visie & Missie

SAKOV Missie

Om lede se vaardighede en kennis te ontwikkel deur opleiding en skoling wat gerig is op algemene, sowel as eiesoortige behoeftes; om by te dra tot kennis van die funksie van die lied in die liturgie en om die gehalte van orrelspel en orrelinstandhouding te verbeter.

SAKOV Visie

Om musiek-, liturgiese en orrelboupraktyke in kerke in suidelike Afrika te bevorder deur kerkorreliste (sowel as predikante, musiekgroepe, kerkrade en orrelbouers) te ontwikkel en ondersteun om funksionele, relevante en geïnspireerde diens te lewer.