SAKOV

Wie Is Ons?

Wie Is Ons?

Die Suider-Afrikaanse Kerk- en Konsertorrelistevereniging (SAKOV) bevorder musiek-, liturgiese en orrelboupraktyke in Suidelike Afrika deur kerk- en konsertorreliste, predikante, musiekgroepe, kerkrade en orrelbouers te ondersteun om funksionele, relevante en geïnspireerde diens te lewer. Dit bring orreliste en ander belangstellendes vakkundig met mekaar in kontak, en verskaf vakwetenskaplike inligting en advies. SAKOV tree verder adviserend op en poog om verantwoordelike riglyne neer te lê en aanbevelings te maak – ook ten opsigte van salarisse en dienskontrakte van orreliste.

SAKOV is op 10 Mei 1980 gestig.  Sedertdien publiseer SAKOV gereeld ‘n geakkrediteerde vaktydskrif, Vir die Musiekleier / To the Director of Music, sowel as Nuusbriewe. Skolingskursusse word jaarliks in die dertien SAKOV-streke in Suid-Afrika en Namibië aangebied, en spesiale projekte soos publikasies en opnames word onderneem. SAKOV-lede word blootgestel aan die nuutste inligting en nuus ten opsigte van orrelmusiek.

Met byna 600 lede is SAKOV ‘n tuiste vir alle orreliste en orrelmusiekliefhebbers!

Uitvoerende Komitee

Prof. Mario Nell

Voorsitter
T: 082 852 4536 (S)
E: marionell2@gmail.com

Dr. Gerrit Jordaan

Onder-Voorsitter
T: 072 760 3446 (S)
E: jordaan.gerrit@gmail.com

Prof. Theo van Wyk

Sekretaris
T: 072 088 2964 (S)
T: 012 420 2602 (W)
E: theodore.vanwyk@up.ac.za

Me. Anneli Roux

Tesourier
Postnet Suite 011 - Privaatsak X21
Queenswood 0121

T: 083 447 2245 (S)
T: 086 646 9015 (F)
E: anneli.roux9@gmail.com

Mnr. Adrian de Villiers

GEKOÖPTEERDE LID
T: 083 327 3002 (S)
E: adrian.devilliers@gmail.com

Mnr. Johann Enslin

GEKOÖPTEERDE LID
T: 074 359 8069 (S)
E: info@sakov.co.za

Mnr. Marnus Greyling

GEKOÖPTEERDE LID
T: 071 674 3694 (S)
E: greylingthemanny@gmail.com

Mnr. Romano Jonathan

GEKOÖPTEERDE LID
T: 072 942 0591
E: romanoa.jonathan@gmail.com

Dr. Isabelle van Rensburg

GEKOÖPTEERDE LID
T: 084 516 9551 (S)
E: isabellevanrensburg@yahoo.com

Streeksverteenwoordigers

Prof. Gideon Els

Johannesburg, Oos- en Wesrand
T: 083-6302741 (S)
E: deonels@mweb.co.za
Alet-Jooste

Mev. Alet Jooste

KwaZulu-Natal
T: 033-347-2400 (T)
E: jooste@sai.co.za

Mev. Renchia Venter

Limpopo
T: 072 634 3442 (S)
E: Renchia.grobbelaar@gmail.com
hyran 5

mnr. hyran motha

suid-kaap
T: 082 702 2924 (S)
E: hyran.hm@gmail.com

Mev. Thelma Steyn

Mpumalanga
T: 083 630 2151 (S)
E: thelmasteyn@gmail.com

Mnr. Matthew van Wyk

Gordonia

Mnr. Hannes Visagie

Noordwes & Vaaldriehoek

Mnr. Benji de Lange

Oos-Kaap
T: 082 899 5644 (S)
E: mrdelange2010@gmail.com

Mnr. Gideon Brits

Pretoria
T: 082 795 1911 (S)
E: gideon.brits@up.ac.za

Mev. Erna Rademan

Vrystaat
T: 082 565 1058 (S)
E: ernara@mweb.co.za

Mnr. Johann Enslin

Wes-Kaap
T: 074 359 8069 (S)
E: jenslin@hugenoteskool.co.za

Mev. Ebbie Becker

NAMIBIË
T: +264 81 207 7810
E: richardc@iway.na

Redakteurs

Prof. Gideon Els

Redakteur: Vir die Musiekleier
T: 083-6302741 (S)
E: deonels@mweb.co.za

Mev. Yolanda Botha

Redaktrise: Nuusbrief
T: 082 312 6348 (S)
E: nuusbrief.sakov@gmail.com

Mnr. Eon Malan

Redakteur: Sosiale Media
T: +64 (22) 089 1981 (S)
E: eon.malan@gmail.com

Mnr. Johann Enslin

Redakteur: Webtuiste
T: 074 359 8069 (S)
E: jenslin@hugenoteskool.co.za

Administrasie

Mev. Marie-Carine Jordaan

Administratiewe beampte
T: 082 930 3815 (S)
F: 051 447 2202 (F)
E: sakov@jlj.co.za

Erelede

Erelidmaatskap

SAKOV-lede wie se aktiwiteite, na die mening van die Uitvoerende Komitee en Bestuur, van die vereniging, in ‘n besondere mate bygedra het tot die bevordering van kerkmusiek in Suider-Afrika, mag as erelede verkies word. Erelede word verkies by wyse van ‘n amptelike skriftelike benoeming deur ‘n SAKOV-lid en sekondant. Sodanige benoeming word tesame met die aanbeveling van die Uitvoerende Komitee aan die Algemene Jaarvergadering voorgelê. ‘n Erelid se nominasie word tydens die Algemene Jaarvergadering deur ‘n gewone meerderheidstem bevestig en gesekondeer.

 • Ds. Johannes Bingle†
 • Prof. Gawie Cillié†
 • Mev. Barbara Louw†
 • Mnr. Pieter van der Westhuizen
 • Mnr. Arie van Namen†
 • Mnr. Roelof Temmingh†
 • Dr. Louwrens Strydom†
 • Prof. Albert Troskie
 • Mej. Susan Engelbrecht†
 • Prof. Henk Temmingh
 • Dr. Driekie Jankowitz†
 • Prof. Chris Lamprecht
 • Prof. Gerrit Olivier
 • Prof. Wim Viljoen
 • Prof. Daleen Kruger
 • Mev. Margaret van der Vegt
 • Mnr. Bouwer van Rooyen
 • Prof. Stephanus Zondagh†
 • Prof. Deon Lamprecht
 • Ds. Cassie Carstens†
 • Dr. Barry Smith
 • Ds. Jacques Louw

Visie & Missie

SAKOV Missie

Om lede se vaardighede en kennis te ontwikkel deur opleiding en skoling wat gerig is op algemene, sowel as eiesoortige behoeftes; om by te dra tot kennis van die funksie van die lied in die liturgie en om die gehalte van orrelspel en orrelinstandhouding te verbeter.

SAKOV Visie

Om musiek-, liturgiese en orrelboupraktyke in kerke in suidelike Afrika te bevorder deur kerkorreliste (sowel as predikante, musiekgroepe, kerkrade en orrelbouers) te ontwikkel en ondersteun om funksionele, relevante en geïnspireerde diens te lewer.