SAKOV

Who Are We?

Who Are We?

The Southern African Church and Concert Organists’ Society (SACOS) bevorder musiek-, liturgiese en orrelboupraktyke in Suidelike Afrika deur kerk- en konsertorreliste, predikante, musiekgroepe, kerkrade en orrelbouers te ondersteun om funksionele, relevante en geïnspireerde diens te lewer. Dit bring orreliste en ander belangstellendes vakkundig met mekaar in kontak, en verskaf vakwetenskaplike inligting en advies. SAKOV tree verder adviserend op en poog om verantwoordelike riglyne neer te lê en aanbevelings te maak – ook ten opsigte van salarisse en dienskontrakte van orreliste.

Since its establishment on 10 May 1980, SACOS has regularly published an accredited subject journal, Vir die Musiekleier / To the Director of Music, as well as newsletters. Tutorial courses are offered annually in the thirteen SACOS districts in South Africa and Namibia, and special projects, such as providing publications and recordings, are launched. SACOS members are exposed to the latest information and news to do with organ music.

Met byna 600 lede is SAKOV ‘n tuiste vir alle orreliste en orrelmusiekliefhebbers!

Executive Committee

Prof. Mario Nell

Chairman
T: 082 852 4536 (S)
E: marionell2@gmail.com

Dr Gerrit Jordaan

Vice-Chairman
T: 072 760 3446 (S)
E: jordaan.gerrit@gmail.com

Prof Theo van Wyk

Secretary
T: 072 088 2964 (S)
T: 012 420 2602 (W)
E: theodore.vanwyk@up.ac.za

Ms Anneli Roux

Treasurer
Postnet Suite 011 - Private Bag X21
Queenswood 0121

T: 083 447 2245 (S)
T: 086 646 9015 (F)
E: anneli.roux9@gmail.com

Mr Adrian de Villiers

CO-OPTED MEMBER
T: 083 327 3002 (S)
E: adrian.devilliers@gmail.com

Mr Johann Enslin

CO-OPTED MEMBER
T: 074 359 8069 (S)
E: info@sakov.co.za

Mr Marnus Greyling

CO-OPTED MEMBER
T: 071 674 3694 (S)
E: greylingthemanny@gmail.com

Mr Romano Jonathan

CO-OPTED MEMBER
T: 072 942 0591
E: romanoa.jonathan@gmail.com

Dr. Isabelle van Rensburg

CO-OPTED MEMBER
T: 084 516 9551 (S)
E: isabellevanrensburg@yahoo.com

Regional Representatives

Prof Gideon Els

Johannesburg, East and West Rand
T: 083-6302741 (S)
E: deonels@mweb.co.za
Alet-Jooste

Ms Alet Jooste

KwaZulu-Natal
T: 033-347-2400 (T)
E: jooste@sai.co.za

Ms Renchia Venter

Limpopo
T: 072 634 3442 (S)
E: Renchia.grobbelaar@gmail.com
hyran 5

Mr Hyran Motha

southern cape
T: 082 702 2924 (S)
E: hyran.hm@gmail.com

Ms Thelma Steyn

Mpumalanga
T: 083 630 2151 (S)
E: thelmasteyn@gmail.com

Mnr. Matthew van Wyk

Gordonia

Mr Hannes Visagie

North West & Vaal Triangle

Mr Benji de Lange

EASTERN CAPE
T: 082 899 5644 (S)
E: mrdelange2010@gmail.com

Mr Gideon Brits

Pretoria
T: 082 795 1911 (S)
E: gideon.brits@up.ac.za

Ms Erna Rademan

FREE STATE
T: 082 565 1058 (S)
E: ernara@mweb.co.za

Mr Johann Enslin

WESTERN CAPE
T: 074 359 8069 (S)
E: jenslin@hugenoteskool.co.za

Ms Ebbie Becker

NAMIBIA
T: +264 81 207 7810
E: richardc@iway.na

Editors

Prof Gideon Els

Editor: To the Director of Music
T: 083-6302741 (S)
E: deonels@mweb.co.za

Ms Yolanda Botha

Editor: Newsletter
T: 082 312 6348 (S)
E: nuusbrief.sakov@gmail.com

Mr Eon Malan

Editor: Social Media
T: +64 (22) 089 1981 (S)
E: eon.malan@gmail.com

Mr Johann Enslin

Editor: Webpage
T: 074 359 8069 (S)
E: jenslin@hugenoteskool.co.za

Administration

Ms Marie-Carine Jordaan

Administrative Officer
T: 082 930 3815 (S)
F: 051 447 2202 (F)
E: sakov@jlj.co.za

Honorary Membership

Honorary membership

SAKOV-lede wie se aktiwiteite, na die mening van die Uitvoerende Komitee en Bestuur, van die vereniging, in ‘n besondere mate bygedra het tot die bevordering van kerkmusiek in Suider-Afrika, mag as erelede verkies word. Erelede word verkies by wyse van ‘n amptelike skriftelike benoeming deur ‘n SAKOV-lid en sekondant. Sodanige benoeming word tesame met die aanbeveling van die Uitvoerende Komitee aan die Algemene Jaarvergadering voorgelê. ‘n Erelid se nominasie word tydens die Algemene Jaarvergadering deur ‘n gewone meerderheidstem bevestig en gesekondeer.

 • Ds. Johannes Bingle†
 • Prof Gawie Cillié†
 • Mrs Barbara Louw†
 • Mr Pieter van der Westhuizen
 • Mr Arie van Namen†
 • Mr Roelof Temmingh†
 • Dr Louwrens Strydom†
 • Prof Albert Troskie
 • Ms Susan Engelbrecht†
 • Prof Henk Temmingh
 • Dr Driekie Jankowitz†
 • Prof Chris Lamprecht
 • Prof Gerrit Olivier
 • Prof Wim Viljoen
 • Prof Daleen Kruger
 • Mrs. Margaret van der Vegt
 • Mr Bouwer van Rooyen
 • Prof Stephanus Zondagh†
 • Prof. Deon Lamprecht
 • Rev Cassie Carstens†
 • Dr Barry Smith
 • Rev Jacques Louw

Mission & Vision

SACOS Mission

To develop member’s skills and knowledge of organ and church music via training and schooling which is aimed at general as well as specific needs; to contribute to knowledge of the function of song in liturgy and to improve the quality of organ playing and maintenance of organs.

SACOS Vision

To promote music, as well as liturgical and organ-building practices in Southern Africa by developing and supporting organists (as well as to encourage interest from ministers, music groups, church councils and organ builders) in order to offer functional, relevant and inspired services.