SAKOV

Southern African Church and Concert Organists Society
The Society facilitates subject-focused liaison between organists and other interested parties, and provides expert information and guidance.
More Information
Southern African Church and Concert Organists Society
With close to 1 000 members, SACOS is a home for all organists and organ music lovers!
Become A Member
Southern African Church and Concert Organists Society
SAKOV acts in an advisory role and endeavours to establish responsible guidelines.
More About Us
Previous
Next

Welcome To Southern African Church and Concert Organists Society (SACOS)

Die Suider-Afrikaanse Kerk- en Konsertorrelistevereniging (SAKOV) bevorder musiek-, liturgiese en orrelboupraktyke in suidelike Afrika deur kerk- en konsertorreliste, predikante, musiekgroepe, kerkrade en orrelbouers te ondersteun om funksionele, relevante en geïnspireerde diens te lewer. Dit bring orreliste en ander belangstellendes vakkundig met mekaar in kontak, en verskaf vakwetenskaplike inligting en voorligting. SAKOV tree verder adviserend op en poog om verantwoordelike riglyne neer te lê en aanbevelings te maak – ook ten opsigte van salarisse en dienskontrakte van orreliste.

SAKOV is op 10 Mei 1980 gestig.  Sedertdien publiseer SAKOV gereeld ‘n geakkrediteerde vaktydskrif, Vir die Musiekleier / To the Director of Music, sowel as Nuusbriewe. Skolingskursusse word jaarliks in die dertien SAKOV-streke in Suid-Afrika en Namibië aangebied, en spesiale projekte soos publikasies en opnames word onderneem. SAKOV-lede word blootgestel aan die nuutste inligting en nuus ten opsigte van orrelmusiek.

With close to 1 000 members, SACOS is a home for all organists and organ music lovers!

Membership

Membership is open to everyone who holds or previously held a full-time or temporary organ post, as well as all persons or bodies whose interest extends to the organ and church music.

Users

Login Status