SAKOV

SAKOV Logo 2021

Konservatorium

Konservatorium Vir Orrelmusiek

Die Suider-Afrikaanse Kerk- en Konsertorrelistevereniging (SAKOV) beywer hom om musiek-, liturgiese en orrelboupraktyke in Suidelike Afrika te bevorder deur kerk- en konsertorreliste (sowel as predikante, musiekgroepe, kerkrade en orrelbouers) te ontwikkel en ondersteun om funksionele, relevante en geïnspireerde diens te lewer.

Deur hierdie visie na te streef as ondersteuningsbasis van orreliste, word een van Suid-Afrika se grootste orrelstudiebeurskompetisies gehou om orreliste te help om te ontwikkel en so die voetspoor van orrel in die breë uit te brei. Vanuit hierdie kompetisie het meer kontinue ontwikkel aangesien daar toenemend meer van die huidige kerk- en konsertorrelis verwag word.  Deur meer inklusief te wees, word onderwerpe soos orrelregistrasiekuns, improvisasie, verskillende begeleidingstyle en genres ingesluit.

Die Konservatorium vir Kerkmusiek het SAKOV genader om hulle taak oor te neem, en sodoende het die SAKOV Konservatorium vir Orrelmusiek tot stand gekom. Tans bied die SAKOV Konservatorium ses eksamens aan wat spesifiek gemik is op die kerkorrelis.

SAKOV beplan om ook ‘n sillabus vir die konsertorrelis saam te stel, asook om ‘n handleiding vir die kerkorrelis te publiseer.

Die sillabus en verdere inisiatiewe is prosesse wat voortdurende ontwikkeling vra en u voorstelle is vir ons baie belangrik en kan aan die SAKOV Bestuur gestuur word vir verdere oorweging