SAKOV

Loopbane

Vakatures

Betrekking gesoek

Die onus berus op kerkrade/werkgewers om hulself te vergewis van die geskiktheid van die kandidaat vir ‘n bepaalde pos. Versoeke wat geplaas word, beteken nie dat SAKOV die persoon aanbeveel nie.