SAKOV

Loopbane

Vakatures

The Methodist Church in Sunnyside, Pretoria (330 Jorissen Street) requires the services of an organist to lead the music for the worship. The Sunnyside Methodist Church is a society that has a passion for organ music. Our services are every Sunday from 9:00 to 10:00 and the worship includes the traditional hymnal of the Methodist Church. We do not have a regular choir at this stage. The main duties of the organist will be to lead the music for the worship on Sundays at 9:00.

The organ is a two-manual pedal organ built by Christian Ganser.

We are looking forward to hear from organists who might be interested in this position. For further information, please contact Elvis Saal at 0833761769, or email saaleo@unisa.ac.za.

Betrekking gesoek

Die onus berus op kerkrade/werkgewers om hulself te vergewis van die geskiktheid van die kandidaat vir ‘n bepaalde pos. Versoeke wat geplaas word, beteken nie dat SAKOV die persoon aanbeveel nie.