SAKOV

Loopbane

Vakatures

Hervormde Gemeente Bronkhorstspruit beskik oor ’n vakature vir ’n orrelis met ingang van 1 Januarie 2021. Die orrelis is verantwoordelik vir die begeleiding by die erediens elke Sondag om 09:00, en eredienste op kerklike feesdae. Aansoekers moet ’n gepaste musiek kwalifikasie hê en vertroud wees met ’n groot 3-manuaal-orrel. Ondervinding van die begeleiding van gemeentesang is ’n vereiste. Die vergoeding is onderhandelbaar na aanleiding van die aansoeker se kwalifikasies. Reiskoste sal deel uitmaak van die vergoeding. Aansoekers sal genooi word vir onderhoude. Navrae kan gerig word aan Gerda Theunissen by 013 932 2929, of nhbhs@nhk.co.za, of janvs@nhk.co.za. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 30 September 2020.  

Hervormde Gemeente Bronkhorstspruit beskik oor ’n vakature vir ’n orrelis met ingang van 1 Januarie 2021. Die orrelis is verantwoordelik vir die begeleiding by die erediens elke Sondag om 09:00, en eredienste op kerklike feesdae. Aansoekers moet ’n gepaste musiek kwalifikasie hê en vertroud wees met ’n groot 3-manuaal-orrel. Ondervinding van die begeleiding van gemeentesang is ’n vereiste. Die vergoeding is onderhandelbaar na aanleiding van die aansoeker se kwalifikasies. Reiskoste sal deel uitmaak van die vergoeding. Aansoekers sal genooi word vir onderhoude. Navrae kan gerig word aan Gerda Theunissen by 013 932 2929, of nhbhs@nhk.co.za, of janvs@nhk.co.za. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 30 September 2020.  

Betrekking gesoek

Die onus berus op kerkrade/werkgewers om hulself te vergewis van die geskiktheid van die kandidaat vir ‘n bepaalde pos. Versoeke wat geplaas word, beteken nie dat SAKOV die persoon aanbeveel nie.