SAKOV

Careers

Vacancies

Hervormde Gemeente Bronkhorstspruit beskik oor ’n vakature vir ’n orrelis met ingang van 1 Januarie 2021. Die orrelis is verantwoordelik vir die begeleiding by die erediens elke Sondag om 09:00, en eredienste op kerklike feesdae. Aansoekers moet ’n gepaste musiek kwalifikasie hê en vertroud wees met ’n groot 3-manuaal-orrel. Ondervinding van die begeleiding van gemeentesang is ’n vereiste. Die vergoeding is onderhandelbaar na aanleiding van die aansoeker se kwalifikasies. Reiskoste sal deel uitmaak van die vergoeding. Aansoekers sal genooi word vir onderhoude. Navrae kan gerig word aan Gerda Theunissen by 013 932 2929, of nhbhs@nhk.co.za, of janvs@nhk.co.za. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 30 September 2020.  

Hervormde Gemeente Bronkhorstspruit beskik oor ’n vakature vir ’n orrelis met ingang van 1 Januarie 2021. Die orrelis is verantwoordelik vir die begeleiding by die erediens elke Sondag om 09:00, en eredienste op kerklike feesdae. Aansoekers moet ’n gepaste musiek kwalifikasie hê en vertroud wees met ’n groot 3-manuaal-orrel. Ondervinding van die begeleiding van gemeentesang is ’n vereiste. Die vergoeding is onderhandelbaar na aanleiding van die aansoeker se kwalifikasies. Reiskoste sal deel uitmaak van die vergoeding. Aansoekers sal genooi word vir onderhoude. Navrae kan gerig word aan Gerda Theunissen by 013 932 2929, of nhbhs@nhk.co.za, of janvs@nhk.co.za. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 30 September 2020.  

Position Sought

The onus is on church councils / employers to ascertain for themselves the suitability of the candidate for a particular position. Requests made do not mean that SACOS recommends the person.